13.10.2023 Tarihli Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

07 Kasım 2023 Salı

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 13.10.2023 tarihli sözleşmeli personel alımı ilanı başvuru değerlendirme sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

Yerleştirilmeye Hak Kazanan-Asıl adayların aşağıda belirtilen belgeleri, 22.11.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta ile iletmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgeleri ibraz etmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılacak ve yerlerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adayların çağrılması ile ilgili duyurular Üniversitemiz internet sayfasından yapılacaktır.

Adaylar hakkında çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
  


İstenilen Belgeler:

1- Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir.)
2- Resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (“vardiyalı çalışma sistemi” uygulanacak pozisyonlar için kurul raporunda ayrıca “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)
3- Mal bildirim formu (Arkalı-önlü doldurulup imzalanacak, sicil no kısmı boş bırakılacaktır.)
 

Değerlendirme Sonuçları İçin tıklayınız