21.09.2023 tarihli Öğretim Elemanı Alımı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

16 Ekim 2023 Pazartesi

Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalı


Atanmaya hak kazanan (Başarılı/Asıl) adayın aşağıdaki gerekli belgeleri 25.10.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında başvuru yapmayan adaylar atanma hakkından feragat etmiş sayılır ve yerlerine yedek adaylar çağrılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlarda postadan kaynaklanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Gerekli Belgeler
1- Atama Talep Dilekçesi

2- İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir)
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir) ( Askerliğini yapanlar için Terhis belgesi)
4- 2 adet fotoğraf
5- Kamu kurumunda görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir-(HİTAP)
6- Özel sektörde görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir)
7- Adli sicil kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)
8- 
Mal bildirim formu
9- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi