21.09.2023 tarihli Öğretim Elemanı Alımı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçlarına Göre Yedek Adayın Çağırılması

24 Ekim 2023 Salı

Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalı


Atanmaya hak kazanan asıl adayın atanma hakkından feragat etmesi sebebiyle yedek adayın çağırılması durumu oluşmuştur. Bu nedenle yedek adayın aşağıdaki gerekli belgeleri 02.11.2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında başvuru yapmayan aday atanma hakkından feragat etmiş sayılır. Posta ile yapılan müracaatlarda postadan kaynaklanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Gerekli Belgeler
1- Atama Talep Dilekçesi

2- İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir)
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir) ( Askerliğini yapanlar için Terhis belgesi)
4- 2 adet fotoğraf
5- Kamu kurumunda görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir-(HİTAP)
6- Özel sektörde görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir)
7- Adli sicil kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)
8- 
Mal bildirim formu
9- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi