28.12.2023 tarihli Öğretim Elemanı Alımı İlanı (Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı) Nihai Değerlendirme Sonucuna Göre Yedek Aday Çağırılması

05 Şubat 2024 Pazartesi

BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI

Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi kadrosu için atanmaya hak kazanan asıl adayın belirtilen sürede Rektörlüğümüze başvuru yapmaması sebebiyle 1. yedek adayın çağırılması durumu oluşmuştur. Bu nedenle 1. yedek adayın aşağıdaki gerekli belgeleri 14.02.2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında başvuru yapmayan aday atanma hakkından feragat etmiş sayılır. Posta ile yapılan müracaatlarda postadan kaynaklanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Gerekli Belgeler
1- Atama Talep Dilekçesi

2- İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir)
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir) ( Askerliğini yapanlar için Terhis belgesi)
4- 2 adet fotoğraf
5- Kamu kurumunda görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir-(HİTAP)
6- Özel sektörde görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir)
7- Adli sicil kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)
8- 
Mal bildirim formu
9- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi