Sürekli İşçi Alımı (Hayvan Bakıcısı) Noter Kura Çekilişi Sonucuna Göre Yedek Adayların Çağrılması

23 Şubat 2024 Cuma

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere “657 sayılı Kanun’un 4/D maddesi”, “4857 sayılı İş Kanunu” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 29 Ocak 2024-02 Şubat 2024 tarihleri arasında ilan edilen 1 (bir) adet Hayvan Bakıcısı statüsünde “Sürekli İşçi” ilanına başvuranlar arasından 09 Şubat 2024 tarihinde çekilen noter kurası sonucunda yedek olarak belirlenen aday başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze başvuru yapmadığı için yerine sıradaki yedek adayın çağrılması durumu oluşmuştur.
Bu nedenle aşağıda bilgileri verilen adayın istenilen belgeleri 07.03.2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta ile iletmesi gerekmektedir.
Belirtilen tarihe kadar belgeleri ibraz etmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.  

Adayın atama işlemi, Kurumumuza ibraz etmiş olduğu belgelerin ilanda belirtilen şartlar yönünden uygunluğunun tespit edilmesi ve hakkında yaptırılacak “arşiv araştırması” sonucunun olumlu olması durumuna göre yapılacaktır.
 
Hakkından feragat eden/etmiş sayılan ya da herhangi bir nedenle ilandaki şartları taşımadığı tespit edilen adayın yerine sırasıyla yedek aday çağrılacaktır. Yedek adayın çağrılması ile ilgili duyurular Üniversitemiz internet sayfasından yapılacaktır.
 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaya/adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 
İlgililere duyurulur.
Sıra No    T.C. Kimlik No  Adı Soyadı    Durumu 

 1
  
  1470*******  B****** K****    2.YEDEK 

İSTENİLEN BELGELER:
 
1- Başvuru Formu (tıklayınız.)
 
2- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
 
3- Diploma veya Mezun Belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
 
4- Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
 
5- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
 
6- Askerlik Durum Belgesi ya da Terhis Belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
 
7- Resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevi ile ilgili açık/kapalı alanda ve vardiyalı çalışmasında; fare, sıçan, kobay, tavşan ve bu hayvanların transgenik türlerinin yemlenmesi, doğumu, hastalığı, taşınması, kafes değişimi, kafes temizliği, kafes taşınması, raf dizimi, transfer sürecinde yükleme, boşaltma vb. her türlü işte çalıştırılacağından bu işlerin yapılması ile vardiyalı çalışmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu.