1416 Sayılı Kanun Kapsamında Atanma İşlemlerine İlişkin Kılavuz

1416 Sayılı Kanun Kapsamında Atanma İşlemlerine İlişkin Kılavuz 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

EK-2 Formu