Akademik Personel Özlük Formları

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin (Rektörlük Dahil) Ön Değerlendirme Formu

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin (Rektörlük Dahil) Nihai Değerlendirme Formu

Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin Ön Değerlendirme Formu

Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin Nihai Değerlendirme Formu

Öğretim Görevlisi (Yabancı Dil) Kadrosu İçin Ön Değerlendirme Formu

Öğretim Görevlisi (Yabancı Dil) Kadrosu İçin Nihai Değerlendirme Formu

Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ) Kadrolarına Başvuru Formu

Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi) Kadrolarına Başvuru Formu

Jüri Ücret Beyan Formu

Mal Bildirimi Formu

Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

Hizmet Birleştirme Dilekçesi

Aylıksız İzin Formu/Dilekçe

Yurt İçinde Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi

Yurt Dışında Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi

Uzaklaştırma veya Kamu Görevinden Çıkarma Olmadığına Dair Belge Talep Dilekçesi

İstifa Formu/Dilekçe

Emeklilik Formu/Dilekçe

Emeklilik Banka Tercihi Formu/Dilekçe

Personel Nakil Bildirimi

Personel İlişik Kesme Belgesi

Atama Talep Dilekçesi

Eğitim Talep Formu

Eğitim Planı Formu

Eğitim Katılımcı Listesi

Eğitim Bilgi Formu (.... Yılı)

Eğitim Katılım Değerlendirme Formu

İsim Listesi (Genel Kullanım Amaçlı)

Pasaport Talep Formu Dilekçesi