Hizmet İçi Eğitim Anketleri

Risk Analizi ve Yönetimi Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Kamu Mallarının Kullanımı, Tasarruf Tedbirleri ve İsraf Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
İşçi Personel Disiplin Soruşturmaları Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Öğrenci Disiplin Soruşturmaları Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Kriz Yönetimi Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Hikayelerle Pozitif Psikoterapi Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
İlk ve Acil Yardım Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
İş Ahlakı ve Etik Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Stres Yönetimi Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Güzel ve Etkili Konuşma Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Yıldırma (Mobbing) Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
E-İMER Farkındalık Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Kalite Yönetim Süreçleri (PUKÖ Döngüsü) Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
AVESİS Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
İleri Excel Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
İleri Word Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Anket Bilgi Sistemi (Kullanım, Raporlama, İyileştirme) Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Rapor Yazım Teknikleri (Kalite Öz Değerlendirme) Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)
Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2023)

Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
REBİS Modülleri Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Risk Tespiti ve Risk Yönetimi Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Öfke Kontrolü-Öz Yönetim Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Office Programları (PowerPoint) Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
İlk ve Acil Yardım Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Yönetim Psikolojisi, Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Resmî Yazışma Kuralları Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitabet Sanatı Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Stres "Siz" Hayat Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Maaş, Tahakkuk ve Satın Alma İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Protokol ve Görgü Kuralları ile Ast-Üst İlişkileri Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Terörle Mücadele Eğitimi Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Asayiş Hizmetleri  Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Uyuşturucu Madde Bilgileri Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları ve Kitle Psikolojisi Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Etkili İletişim ve Öfke Kontrolü Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Genel Kollukla İlişkiler Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Özel Güvenlik Hukuku Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Office Programları (Excel) Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Office Programları (Word) Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Etkili İletişim Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Olumlu Duygu Durumunu Artırma, Motivasyon ve Verimlilik Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Verilerin Raporlanması Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Meslekî Etik Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Soru Türlerinin Özellikleri ve Testte Kullanımı Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Kurumların Yükümlülükleri Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Müzakere ve İkna Teknikleri Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
İdari Soruşturma ve İncelemelerde Dikkat Edilecek Hususlar Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Tükenmişlik Duygusuyla Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Web Sayfasının Düzenlenmesi Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Office Programları Kullanımı Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
İşyeri Moral ve Motivasyon Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Kılavuzu Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
REBİS'te Yer Alan Modüllerin Tanıtımı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Sorun Çözme ve Öfke Kontrolü, Stresle Başa Çıkabilme Yolları Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Kurum Disiplini ve Kültürü Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Kamu İhale Kanunu E-İhale ve EKAP Kullanımı Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)

Motivasyon Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
REBİS'te Yer Alan Modüllerin Tanıtımı Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Etik Değerler ve İş Ahlak Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Disiplin Soruşturması Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Yönetimde Stres, Çatışma ve Zaman Yönetimi Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Resmî Yazışma Kuralları Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2020)