Diğer Anketler

Personel Daire Başkanlığı İç Paydaş Memnuniyet Anketi (Kasım/2021)
Personel Daire Başkanlığı İç Paydaş Memnuniyet Anketi (Nisan/2021)
Personel Daire Başkanlığı İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketi (Aralık/2020)
Personel Daire Başkanlığı İç Paydaş Memnuniyet Anketi (Ekim/2020)
İdari Birimler Memnuniyet Anketleri Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu (Haziran/2020)
Personel Daire Başkanlığı İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuç ve Değerlendirme Raporu (Aralık/2019)