05.02.2024 Tarihli Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

22 Şubat 2024 Perşembe

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 05.02.2024-19.02.2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınan başvurular incelenmiş olup en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ilgili pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenmiş; başvurusu onaylanan, ilan şartlarını taşımayan ve sıralamaya giremeyen adaylara gerekli bildirimler Kariyer Kapısı Platformu aracılığı ile yapılmıştır. Başvuru yaptığı pozisyon için asıl ve yedek olarak belirlenen adayların listesi aşağıda açıklanmıştır.

Yerleştirilmeye Hak Kazanan-Asıl adayların aşağıda belirtilen belgeleri, 08.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta ile iletmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgeleri ibraz etmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılacak ve yerlerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adayların çağrılması ile ilgili duyurular Üniversitemiz internet sayfasından yapılacaktır.

Adaylar hakkında çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 
 
İstenilen Belgeler:
 
1- Başvuru Formu (http://personel.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.) 
2- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.) 
3- Diploma veya Mezun Belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
4- 2022 yılı KPSS Sonuç Belgesi
5- Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
6- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
7- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi)
8- Destek Personeli-Şoför pozisyonu için Sürücü Belgesi ile SRC-2 ve SRC-4 Belgesi
9- Destek Personeli-Şoför pozisyonu için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)
10- Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığıyla e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir.) 
11- Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (“vardiyalı çalışma sistemi” uygulanacak pozisyonlar için kurul raporunda ayrıca “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)  
12- Mal bildirim formu (Arkalı-önlü doldurulup imzalanacak, sicil no kısmı boş bırakılacaktır.) 
 
 
 
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.